[2016-09-16] - zapytanie ofertowe dot. badaniń laboratoryjne nowych struktur laminatów do budowy konstrukcji kratownicowych
[2016-09-16] - zapytanie ofertowe dot. badań nowych struktur laminatów do budowy konstrukcji kratownicowych pod kątem zastosowania ich w kolejnictwie w ramach projektu
[2016-09-23] - Przeprowadzenie badań nowych struktur laminatów do budowy konstrukcji kratownicowych pod kątem zastosowania ich w kolejnictwie w ramach projektu „Nowe systemy instalacyjne dla energetyki, kolejnictwa i do zastosowań teletechnicznych oparte na nowej generacji kratownicowych konstrukcjach nośnych z kompozytów”
[2016-09-23] - Obsługa projektu „Nowe systemy instalacyjne dla energetyki, kolejnictwa i do zastosowań teletechnicznych oparte na nowej generacji kratownicowych konstrukcjach nośnych z kompozytów” w zakresie metodyki, planowania i nadzoru badań (Badacz-kierownik badań kolejowych)
[2016-09-23] - Obsługa projektu „Nowe systemy instalacyjne dla energetyki, kolejnictwa i do zastosowań teletechnicznych oparte na nowej generacji kratownicowych konstrukcjach nośnych z kompozytów” w zakresie realizacji badań laboratoryjnych i terenowych
[2016-09-23] - Obsługa projektu „Nowe systemy instalacyjne dla energetyki, kolejnictwa i do zastosowań teletechnicznych oparte na nowej generacji kratownicowych konstrukcjach nośnych z kompozytów” w zakresie realizacji badań laboratoryjnych i terenowych
[2016-10-10] - Przeprowadzenie badań nowych struktur laminatów do budowy konstrukcji kratownicowych pod kątem zastosowania ich w kolejnictwie w ramach projektu „Nowe systemy instalacyjne dla energetyki, kolejnictwa i do zastosowań teletechnicznych oparte na nowej generacji kratownicowych konstrukcjach nośnych z kompozytów”
energy composites sp z o.o.
energy composites sp z o.o.
Ultralekkie słupy kompozytowe
jako innowacyjne rozwiązanie
w energetycznych liniach napowietrznych.
ŻERDZIE Eko
nowa jakość w energetyce
folder
produktowy

właściwości i zalety
Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000511759
REGON 243575057
NIP 6472569271